Tips til forberedelser

Oppgave 1

Skriv ned de tre fagene du liker best på videregående og svar på følgende spørsmål:

  1. Hvorfor valgte du disse (hvis det er valgfag)?
  2. Hva er det du liker med de tre fagene?
  3. Er de mest praktiske (programmering/forsøk/fysisk aktivitet) eller teoretiske (lesing/refleksjon/skriving), eller en kombinasjon?
  4. Hvordan kan du få bruk for noe av det du har lært i disse fagene i fremtidige studier?

Oppgave 2

Skriv ned interesser du har utenfor skolen, som du ønsker å utforske videre innenfor høyere utdanning (for eksempel dans, gaming, musikk, politikk, kunst eller idrett).

Oppgave 3

Skriv ned tre steder i Norge eller i utlandet hvor du kunne tenke deg å studere. Hvorfor du vil studere akkurat der?

Oppgave 4

Påvirker andre sine meninger dine fremtidsplaner? Har foreldrene dine, familien din eller vennene dine en mening om hva du bør studere? Skriv ned noen setninger om hva du tror påvirker dine valg, og reflekter over følgende:

  1. Hvor interessert er du i studieretninger som familie, venner eller lærere anbefaler at du skal gå?
  2. Hvor interessert er du i å studere ved det studiestedet som familie, venner eller lærere anbefaler at du skal gå?
  3. Hvor interessert er du i de fremtidige jobbmulighetene andre anbefaler for deg?

Oppgave 5

Sjekk ut de forskjellige studiestedene i menyen til høyre, og forbered gjerne spørsmål. På studieorienteringsdagen kan du stille spørsmål til studenter fra disse studiestedene.

I tillegg anbefaler vi å besøke utdanning.no, der du finner kvalitetssikret informasjon om flere utdanningsinstitusjoner og utdanningsmuligheter.

Skroll til toppen